• Инженерлік-геологиялық ізденістер – жергілікті жердің геологиялық және гидрогеологиялық жағдайын анықтау, яғни жергілікті жердегі грунт пен судың түр-сипаты мен физико-механикалық қасиетін, химиялық құрамын, көп жылдық климат мәліметтерін анықтау мақсатында орындалатын жұмыстар жиынтығы. Кез-келген құрылыс нысанының (объектісінің) негізі болып табылады. Геологиялық жағдайды дұрыс анықтау – өте маңызды кезеңдердің бірі.

Инженерлік-геологиялық ізденіс нәтижесі жобалаудың келесі мақсаттарын шешеді:

  • Болашақ ғимарат пен имараттың (сооружение) орналасуына геологиялық тұрғыдан ең тиімді орынды анықтау.
  • Инженерлік-геологиялық шартты анықтау нәтижесінде мүмкіндігінше ең рационалды фундаментін және болашақ құрылыс жұмыстарының технологиялық проецессі анықталады.
  • Таңдалған территорияны инженерлік тұрғысынан жақсарту үшін керекті іс-шаралардың ұсынысын беру (ол: грунтты ылғалдандыру, күшейту, мелиорация және т.б.).

Инженерлік-геолгиялық ізденіс жұмыстары далалық, зертханалық, камералды кезеңдерден тұрады.
Инженерлік-геологиялық ізденіс жұмыстарының орындау ретін қарастырып өтейік.

  • Ең бірінші кезекте тапсырыс берушіден техникалық тапсырма қажет (ТП). ТП-да жұмысқа қатысты барлық талаптар мен бастапқы ақпарат (орындалатын жердің мекен-жайы, жұмыс көлемі, жобаланып жатқан объект жайлы ақпарат) көрсетіледі.
  • Далалық жұмыстарға кіріспес бұрын жобаланып жатқан ғимарат немесе имараттың (сооружение), топопланда жасалған генпланын немесе ситуациялық сұлба негізінде ұңғымалардың орналасу орны мен тереңдігін анықтап алған жөн.
  • Рекогностировка – жергілікті жерді аралап, техниканың жүру маршруттары, жұмыстың орындалу реті анықталады.
  • Негізгі далалық жұмыстар. Бұл кезеңде негізгі геологиялық сипаттамалар, бұрғылау жұмыстары, тәжірибелік жұмыстар орындалады. Грунттың түріне және көзделген мақсатқа байланысты бұрғылау жұмыстары колонкалық, соққылық-арқандық, шнектік, механикалық, вибрационды, шайылмалы бұрғылау түрлері болады.
  • Жиналған грунттар мен судың үлгілері зертханада зерттеледі.
  • Далалық және камералды зерттеуден алынған мағлұматтарды өзара салыстырып, талдау жасап, графикалық және кестелік сызбаларда көрсетеді. Техникалық есепте барлық мәліметтер сараланып, қорытынды жазылып, жобалаушыларға болашақ қабылданатын шешімдерге сілтеме жасалады.

Барлық кезеңдер біткен соң, орындалған жұмыс нәтижесі редактормен тексеріліп, баспаға жіберіледі. Баспаға жіберілген жұмыс нәтижесі тапсырыс берушінің қолына тапсырылады.

Инженерлік-геологиялық бұрғылау жұмыстары орындалып жатұан сәт. «ТЭМЗ» зауытының қасында орындалып жатқан ізденіс жұмыстары, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы.

Кері байланыс

2 + 3 = ?

Мекен-жайы:
ҚР, Алматы қ., Мәметов к., 76а-үй, 2-қабат

Байланыс:
topoplan3d@gmail.com
+7-707-144-54-34

Жұмыс уақыты:
Дс-Жм: 8:00-17:00
Үзіліс: 12:00-13:00

Посмотреть на карте Алматы

WhatsApp chat